Logo Beheersmodel audit

De gezondheidszorg is in beweging, en hoe!
Op vele fronten wil men het anders en moet het anders.

Overheid en zorgverzekeraars zoomen vooral in op kostenbesparing, doelmatigheid en
efficiency, terwijl zorgaanbieders vooral inzoomen op zorg en aandacht voor de
patiënt. Een groot knelpunt waar wij in de zorg tegen aan lopen.
Wij als praktijk zijn geselecteerd om deel te nemen aan de Beheersmodel Audit
Fysiotherapie 2012 van Achmea.
Een audit wordt beschreven als kwalitatieve toetsing van het zorgproces of
elementen hiervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de
kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg.
Tijdens de audit worden er 7 criteria getoetst, oa of alle therapeuten
geregistreerd staan in het centraal kwaliteitsregister, de praktijk-
organisatie/inrichting en accommodatie, hygiëne, veiligheid, wet en regelgeving,
methodisch handelen en het handhaven van de KNGF richtlijnen.
Op 14 februari 2013 kregen wij van Healthcareauditing een positieve beoordeling!
Deze lijn van processen willen we graag in de praktijk voortzetten.
Dit kan betekenen dat u soms een vragenlijst moet invullen tijdens uw bezoek.
Ook betekent het dat we vaker dan u gewend bent achter de pc plaats zullen
nemen om de voortgang te rapporteren. U als patiënt blijft uiteraard onze grootste
aandachtspunt in de zorg.

Alvast dank voor u begrip.
namens het team Fysiotherapie Bilthoven Noord.
Chantal Boekweit