Aan al onze cliënten,

Door gewijzigde regelgeving sinds 1 juni 2009  is het noodzakelijk dat wij uw
Burger Services Nummer opgeven bij de declaraties aan uw verzekering.
Ons computerprogramma  is hiervoor aangepast.
Wij vragen u dan ook om bij het eerste bezoek aan onze praktijk een legitimatiebewijs te tonen.
Dit kan zijn een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Namens het Team Fysiotherapie Bilthoven Noord,
Chantal Boekweit