Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is erop gericht mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en de maatschappij te laten functioneren. Daarom staat participatie tijdens de neurorevalidatie behandeling voorop. Dit betekent dat wordt uitgegaan van de hulpvraag en doelen van de cliënt op de gebieden wonen, arbeid, sport en vrije tijd.

Een Niet Aangeboren Hersenletsel kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. De zichtbare maar ook niet zichtbare gevolgen van NAH zijn divers. De klachten van mensen met NAH kunnen te maken hebben met het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren), het gedrag (karakterverandering), de stemming, het bewegen, de taal (begrijpen en spreken). Zichtbare gevolgen, zoals een verlamming, vallen meteen op, maar soms zijn de gevolgen van NAH ook minder zichtbaar. Iemand is sneller geïrriteerd of heeft minder energie. Omdat de problemen complex en uiteenlopend van aard zijn, is een specialistische aanpak belangrijk en neurorevalidatie biedt deze aanpak. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen.

Doel van Neurorevalidatie
Het doel van neurorevalidatie is allereerst het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden, zoals bijvoorbeeld bij beroerte (CVA) of traumatisch hersenletsel (door ongeval).
Een ander doel van neurorevalidatie is het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, ALS, MS en dementie of in de chronische fase na een CVA.
Derde doel is het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden in allerlei situaties, omgaan met hulpmiddelen/voorzieningen en het voorkomen van complicaties. Complicaties kunnen de kwaliteit van leven verminderen en het herstelproces nadelig beïnvloeden.

Neurorevalidatie gebruikt een individueel op de cliënt gericht zorgplan en behandeling. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie en/of aanpassingen wordt doorlopen. De therapie kan zowel in de thuissituatie als in de praktijk worden uitgevoerd.

Wendy Springer heeft in het najaar van 2014 de cursus ´neurorevalidatie bij CNA´ van Frans van der Brugge gevolgd.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Tel.030-2252549 of mailen naar info@fysiobilthoven.nl