Covid-19 revalidatie

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn. Gezien de impact van het virus op de samenleving zetten wij ons netwerk in om met zijn allen een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. Daarom zijn er binnen Chronisch ZorgNet ‘coronatherapeuten’ opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Fysiotherapeut Chantal Boekweit heeft een uitgebreide basisscholing longaandoeningen gedaan en heeft zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na COVID-19. Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Voor informatie kunt u eerste telefonisch contact opnemen met onze gespecialiseerde fysiotherapeut; Chantal Boekweit.

 

 

Certificaat